Sistematik olarak tekrarlayan çocuğun bir akranından yada akran grubundan gördüğü fiziksel, sözel, duygusal, cinsel, siber zorba davranışlara (Küçümseyici söylemler, Dalga geçmeler, Arkadan yapılan dedikodular, Eşyalarına el koyma, Kendisine yiyecek aldırma, ödevini yaptırma veya dışlama, görmezden gelmek, fiziksel şiddet uygulama, cinsel dokunuşlara zorlama, internette istenmeyen video ve fotoğrafların yayılması) akran zorbalığı denir. Burada ayırt edici olan zorba davranışlarının tekrarlayan şekilde olmasıdır. Yani iki akranın bir kere yaşadığı sorun bu kategoriye girmez. Mevcut güç dengelerinin eşitsizliği akranların birbirleri üzerinde güç gösterisinde bulunması ve bundan haz alması ile pekişerek devam eder.
Okulda gördüğü akran zorbalığı sonucu çocuklarda şu gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Öncelikle okula gitmekte isteksizlik, ders başarısında düşme, okuldan kaçma, okulda ya da okul öncesi ve sonrası kaygılı, mutsuz olmak, okulla ilgili konular sorulduğunda öfke, nefret ya da sessiz kalma gibi davranışlar, kişisel ve okul eşyalarında eksiklik, yara izleri görülmesi, uyku, yemek yeme, sosyal ilişkilerde sorunları, ani ses ve olaylara tepki irkilme.
Akran zorbalığına maruz kalan mağdurlar, düşük özsaygı, depresyon, anksiyete, ilişki sorunları ve toplumsal izolasyon gibi duygusal sorunlar ile akademik başarısı etkilenebilir ve gelecekte yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir.
Ebeveynler olarak oldukça dikkatli olup çocuğumuz anlatmasa da onu yakından izleyerek çocuğumuzdaki değişiklikleri takip edebiliriz, çocuklarımız okulda zorbalığa uğrayan olacağı gibi zorbalığı uygulayan da olabilirler, onları yakından takip ile çocuklarımızın her iki tarafta olmaması için onlara rehberlik edebilir. Geleceğe daha sağlıklı bireyler yetiştirebiliriz.