Uzman Psikolojik Danışman
Evlilik ve Aile Danışmanı
Eda Ertürk

Eda Ertürk, çocuklarda bireysel oyun terapisi, kum terapisi yetişkinlerde çözüm odaklı terapisi, bilişsel davranışçı terapi, sanat terapisi ve travma odaklı bireysel terapi alanında çalışmaktadır.

Eda Ertürk, lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde onur öğrencisi olarak tamamlamış olup yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Evlilik ve Aile Danışmanlığı yüksek lisans programını tamamlayarak Evlilik ve Aile Danışmanı unvanını almıştır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik tezli yüksek lisans programını da onur öğrencisi olarak tamamlayarak uzmanlığını çocukluk çağı travmaları ve teknoloji bağımlığı üzerine yapmıştır.

Eda Ertürk çeşitli akademik sempozyum, kongrelerde görev almıştır. Alanla ilgili çeşitli makaleleri de bulunmaktadır. Yetişkin, ergen, çocuk, çift ve ailelerle çalışmaktadır. Çalışmalarında travma odaklı terapi, bilişsel davranışçı terapi, çözüm odaklı terapi, oyun terapisi, sanat terapisi ekollerini kullanmaktadır. Aynı zamanda aile eğitim programları ve alanla ilgili çeşitli eğitim ve seminerler vermektedir.